Mist u content? Hebt u een vraag of opmerking?

logo1 logo1 logo1
Home > BIM met Berkvens >

BIM met Berkvens

Berkvens is overtuigd van de kansen die BIM de bouw te bieden heeft. BIM is voor ons als toeleverancier echter veel meer dan alleen het beschikbaar stellen van een 3D objectenbibliotheek. Het is een nieuwe vorm van samenwerken voor en door partners in de bouwketen. Een samenwerking die het ketenproces centraal stelt, waarin partners naar elkaar luisteren en verder denken dan alleen het eigen belang. Uiteraard met als doel om er met z’n allen beter van te worden.

Samen met een aantal partners heeft Berkvens een Open BIM visie geformuleerd. Deze visie maken we in de praktijk stapsgewijs waar door samen met architecten, modelleurs en aannemers te BIM-men. Een visie komt immers pas tot leven, door er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Juist deze gezamenlijke aanpak wordt door alle partijen enorm gewaardeerd.

Graag lichten wij onze visie op BIM-samenwerking toe aan de hand van onderstaand schema.

Visie BIM

 Toelichting

De BIM visie van Berkvens is gebaseerd op OpenBIM: Projectdeelnemers zijn vrij in hun keuze voor software, uitwisseling van informatie vindt plaats via het bestandsformaat IFC (of via native bestandsformaat, wanneer partijen over dezelfde software beschikken).

Berkvens stelt een groot deel van haar productassortiment beschikbaar in de vorm van BIM-objecten, onderdeel uitmakend van onze BIM-bibliotheek. Het betreft voornamelijk complete elementen (combinaties deur + kozijn + hang- & sluitwerk) als totaaloplossingen voor de binnendeursparing. De objecten zijn beschikbaar in native format, oftewel het formaat van de CAD-applicatie, zoals in gebruik bij architecten, modelleurs en aannemers. De bibliotheek wordt stapsgewijs opgebouwd, in eerste instantie voor Revit-gebruikers. De gebruiker selecteert in de bibliotheek de van toepassing zijnde objecten en plaatst deze in het eigen project (1).

Vervolgens wordt gedurende het ontwerpproces de objectinformatie verrijkt door het vullen van de parameters (2). Daar waar de behoefte bestaat, kan hierbij uiteraard een beroep gedaan worden op de productexpertise van onze specialisten.

Het model is compleet zodra de informatie op LOD350-niveau is gebracht, zowel voor wat betreft geometrie als locaties als parameterwaardes. Daarmee is het model klaar om een IFC2x3 export te maken, die vervolgens naar Berkvens gestuurd wordt (3).

Op basis van dit IFC-bestand, toetst Berkvens de objectinformatie op juist- en compleetheid en vindt engineering van de producten plaats. Als de toetsing daar aanleiding toe geeft, volgt terugkoppeling vanuit Berkvens, op basis waarvan de gebruiker aanpassingen doorvoert in het ontwerpmodel (4). Hiermee bevat de bron altijd de actuele informatie, waardoor een juiste afstemming op andere bouwdelen geborgd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sparingafmetingen in de wand.

Berkvens zet vervolgens de informatie uit de IFC-export om in een formaat dat geschikt is voor de uitvoering (LOD400). Hierdoor wordt het product geproduceerd en uiteindelijk opgeleverd (5 resp. 6), dat correspondeert met het product zoals gespecificeerd in het BIM. We spreken dan ook over een ‘as-built’ situatie.

Door relevante informatie te koppelen (denk hierbij aan garantietermijnen, onderhoudsinstructies, producteigenschappen ed.) bevat het BIM-object informatie waarop een beroep gedaan kan worden in de gebruiksfase van het bouwwerk (LOD500). De wijze van koppelen van deze informatie aan het ‘as-built’ model is op dit moment nog volop in onderzoek (7).

In deze visie vormt BIM bij uitstek een middel om lean samen te werken: Elk gegeven, bijvoorbeeld deurbreedte, wordt slechts één keer in het proces vastgelegd en vervolgens in het verdere traject hergebruikt. Naast een hogere efficiency resulteert dit in een lagere foutkans en kortere doorlooptijd. Daarnaast is helder wie verantwoordelijk is voor wat.

Voorgaande visie vormt het uitgangspunt bij al onze BIM-activiteiten en scherpen we continu aan op basis van praktijkervaringen en nieuwe inzichten. Graag gaan we ook met u de uitdaging aan om verder vorm te geven aan een vruchtbare BIM-samenwerking. Berkvens BIMt, doet u mee?!? 

INLOGGEN BIM DOWNLOADS