Mist u content? Hebt u een vraag of opmerking?

logo1 logo1 logo1
Home > Blog >
afbeelding

BLOG | Deel 1: BIM bij Berkvens

05-03-2015

Frank Houben (Programmamanager BIM) werd door Edwin Vlems geïnterviewd over BIM bij Berkvens.
Hieronder deel 1 van het interview, dat onderdeel is van een gratis kennisdocument over BIM.

“Ik kan geen programma’s leiden waar ik inhoudelijk niets van af weet, dus ik heb me flink in BIM verdiept. Er zijn nog altijd meer vragen dan antwoorden over BIM. Maar werkwijzen beginnen zich gelukkig steeds meer af te tekenen.” Frank Houben is de Programmamanager BIM bij deurenfabrikant Berkvens, en weet inderdaad veel van BIM merk ik. En deuren zijn ideaal om een onderwerp dat af en toe best ingewikkeld wordt uit te leggen, zo merk ik ook. In een uitgebreid interview heeft hij me alles geleerd over BIM.

Wat is BIM?
BIM staat voor ‘Building Information Modelling’ blijkbaar, en de volgende definitie dekt grotendeels de lading: ‘BIM is een methodiek waarbij men zorg draagt dat alle relevante informatie gedurende de hele levenscyclus van het bouwwerk wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd, ondersteund door een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.’ [deBIMspecialist]

Meer dan 3D-modelleren
Volgens Frank denken veel mensen dat het alleen om 3D-modelleren gaat: “Het gaat niet alleen om het 3D-model van het gebouw, maar veel meer nog om de samenwerking tussen partijen. Kennis delen, openheid en dergelijke zijn veel belangrijker in BIM-land. Het gaat vooral om het proces om het model heen. Het loopt zelfs door tot en met de ontmanteling van het gebouw, bijvoorbeeld zodat je kunt zien hoeveel staal er in zit.” En BIM heeft veel voordelen: “Alle partijen werken met dezelfde informatie, en zien dus wat er gebeurt. Als wij een deur in de software verplaatsen, verplaatst de sparing mee. Dit is belangrijke info voor de wandenbouwer. De informatie hangt in de ‘cloud’ en iedere ketenpartner kan erbij. Wij hebben bijvoorbeeld een deurenmodel in het 3D-model gebracht en de wandenbouwer een wandenmodel, en die moeten op elkaar worden aangesloten. Het is vooral de werkmethodiek die het complex maakt: wie doet wat wanneer. En dat is wat zich nog verder moet ontwikkelen.”

Wat kun je met BIM?
“BIM kost wat inspanningen, maar het levert ook heel veel op.” Bij deze een overzichtje van de mogelijkheden:

Visualisaties (animaties, impressies): “Dat is die 3D-tekening waar iedereen bij BIM aan denkt.” 
‘Clash controle’ (detecteren van ontwerpfouten, digitale prototyping): “Met BIM kun je heel veel fouten al van tevoren voorkomen, bijvoorbeeld een tillift die door een kozijn moet en dan natuurlijk wel door het midden van het kozijn. Of denk aan leidingen die door een deur gaan, en zo ‘clashen’. Als je dat ‘in het werk’ moet herstellen houdt het de bouw op en heb je faalkosten, met ‘clash control’ kun je veel van dit soort fouten voorkomen.”
4D (integratie met constructieplanning): “BIM is niet alleen 3D, maar ook met tijd en planning te combineren, dan wordt het 4D. Je kunt dan zelfs een animatie van het bouwproces in de tijd maken. Maar qua 4D zijn we nog niet zo ver.”
5D (ook kosten): “Als je er kosten aan hangt ben je met 5D bezig. Maar met die transparantie hebben veel partijen moeite: ‘Ja maar dan gaan mensen shoppen naar de goedkoopste.’ Je moet dan van je eigen kracht uitgaan vind ik en niet bang zijn om informatie beschikbaar te stellen. Wat wij bij Berkvens willen zijn is ‘integraal de goedkoopste’, in onze missie komt dat ook terug.” En hoe vertaalt zich dat naar de praktijk? “Het moet op de bouwplaats feilloos lopen, we willen de goedkoopste zijn in de totaaloplossing inclusief logistiek, montage en kennis. BIM is daar een belangrijk puzzelstuk in. Dat het inzicht dat we geven in de kosten van die deur kan betekenen dat we op het eerste gezicht iets duurder lijken, het zij zo. Zolang we in de praktijk maar blijven bewijzen, dat de klant integraal gezien met Berkvens het beste af is.”
Analyse (brandveiligheid, energieprestatie, duurzaamheid etc.): “Met BIM kun je ook snel een analyse doen, of het ontwerp bijvoorbeeld aan voorwaarden uit het bouwbesluit voldoet.”
Gebouwenonderhoud/-beheer: “Een BIM-model is ook goed te gebruiken door gebouwbeheerders zodra het pand is opgeleverd: Wanneer zijn de W- of E-installaties aan onderhoud toe, hoeveel m2 schilderwerk heb ik uit te besteden of welke type slot moet ik bijbestellen?”
Consistente 2D/3D tekeningen: “Het voordeel van een centraal model ‘in de cloud’ is dat de ervan afgeleide tekeningen actueel en consistent zijn, er gaan niet allerlei versies rond.”
Hoeveelhedenextractie: “Het is voor jou als leverancier belangrijk om hoeveelheden te weten natuurlijk, hoeveel deuren zitten er in het gebouw per type bijvoorbeeld. Je kunt alle informatie uit het model onttrekken, bijvoorbeeld om offertes te maken.”

Een hoop voordelen dus. Maar volgens Frank is het idee achter BIM helemaal niet zo nieuw.

BIM in opkomst
“BIM is echt de laatste tijd in zwang geraakt. Maar eigenlijk is het niets nieuws onder de zon. Toen ik ruim 20 jaar geleden mijn opleiding als werktuigbouwkundige volgde, werkte ik al met CAD-tekeningen waar je standaard tekeningen van onderdelen in importeerde. De mogelijkheden waren er toen dus al, maar de bouw loopt van nature niet voorop in nieuwe ontwikkelingen. Het is jaren goed gegaan, maar door de crisis zijn we na gaan denken over lean samenwerking in de keten. En BIM is een vorm van samenwerking, een goed hulpmiddel in elk geval.” Is BIM in alle bouwdisciplines al bekend? “Als je algemeen kijkt naar BIM is de ruwbouw verder dan de afbouw. Het zijn vooral installateurs, constructeurs, leidingwerkers etc. omdat de faalkosten daar het hoogst zijn vanwege alle ‘clashes’. Een deur is op het eerste gezicht misschien minder spannend, maar ook in de afbouw liggen er voor BIM een hoop kansen.”

Samengevat zou je kunnen zeggen dat BIM veel meer is dan wat mensen denken: “BIM is inderdaad méér dan een 3D-pakketje kopen en iemand op cursus sturen.” En dat lijkt me een terechte conclusie.

Dit blog is onderdeel van een gratis kennisdocument over BIM. In het document wordt ook uitgelegd hoe je BIM in de praktijk toepast, hoe je met BIM-software en -objecten om moet gaan en wat de toekomst van BIM ons brengt. Voor meer informatie over BIM mail Frank: fhouben@berkvens.nl of bel hem op 0493 499 111.

Download PDF

INLOGGEN BIM DOWNLOADS