Mist u content? Hebt u een vraag of opmerking?

logo1 logo1 logo1
Home > Blog >
afbeelding

BIM in de Berkvens-praktijk: een onderdeel van ketenintegratie

16-04-2015

Interview met Patrick Eppink, rayonmanager en BIM-ervaringsdeskundige

BIM is samenwerken. Intensief samenwerken zelfs, want de beoogde nieuwe standaard in bouwprocessen in de keten moet in de praktijk nog verder vorm krijgen. BIM brengt partijen in ieder geval wel met elkaar in gesprek en nader tot elkaar. De voordelen die dit met zich meebrengt wegen op tegen de nadelen die er nog zijn, want in de praktijk blijkt het idee goed, maar de uitwerking nog best arbeidsintensief. Maar we zijn goed op weg! In deze blog is collega Patrick Eppink aan het woord over BIM in zijn dagelijkse Berkvens-praktijk.

Intensief samenwerken is essentieel
“Nog niet heel veel aannemers hebben de weg naar BIM gevonden merken we. Waarschijnlijk omdat het nog erg arbeidsintensief is om een project helemaal in BIM uit te werken. Maar als de stap gezet is, kan het snel gaan en zorgt het in ieder geval voor minder faalkosten en een betere samenwerking in de keten. En duurzaamheid, want als het één keer goed wordt opgezet, is het daarna relatief eenvoudig te hergebruiken. Het zorgt er ook voor dat doorlooptijden verkorten, want met de juiste informatie kan productie direct worden aangestuurd. Maar een intensieve samenwerking is essentieel.” Patrick is vanaf het begin betrokken geweest bij BIM bij Berkvens en heeft inmiddels al enkele projecten begeleid die in BIM zijn uitgewerkt.

Een praktijkvoorbeeld
“Om een voorbeeld te geven: samen met Hegeman Bouwgroep in Almelo werd project ‘Landsherenkwartier’ in Deventer in BIM uitgewerkt. Wouter Bleumink begeleidde dit project vanuit Hegeman en er was regelmatig contact. Wouter verrijkte de door Berkvens aangereikte BIM-modellen tot een werkbaar geheel, dat paste in het complete BIM-plaatje. Deze modellen zijn vervolgens getoetst door Berkvens en uiteindelijk leidde dit tot tevredenheid over het eindproduct, want het bleek een goede basis om productie mee aan te sturen. Op verzoek van Hegeman zijn van een aantal producten zelfs nieuwe BIM-modellen samengesteld, die daarvoor nog niet tot onze standaard bibliotheek behoorden. Er is klantspecifiek gemodelleerd, om samen te komen tot een werkbaar eindresultaat. De nieuwe BIM-modellen zijn daarna weer toegevoegd aan de Berkvens BIM bibliotheek, waardoor deze blijft groeien en ontwikkelen. Zeker als het gaat om conceptueel bouwen, zorgt dit voor efficiency en daardoor voor duurzaamheid. Een mooi voorbeeld van ketenintegratie.”

Ketenintegratie
Wat is nou belangrijk bij BIM? Volgens Patrick is komen tot de juiste afstemming essentieel. “De samenwerking wordt gezocht, met modelleurs van aannemers en architecten, want BIM is echt een vast onderdeel van ketenintegratie. Als je er iets mee wilt, moet het in de keten.” De filosofie van Berkvens wordt gedragen in de markt, is Patrick’s ervaring. Deze is in eerdere blogs en in het kennisdocument uitgebreid aan bod gekomen. Nu is Revit nog ‘leading’, maar we willen absoluut naar Open BIM in de toekomst. “Ook hier is gedacht in oplossingen, want voor de open BIM-gebruikers faciliteren wij graag met .ifc modellen.”

Graag helpen wij u om samen te komen tot een beter (BIM) eindresultaat. Wij delen onze kennis en ervaring graag. Heeft u vragen, dan kunt u Patrick bereiken op 06-22392725 Ook collega Frank Houben, programmamanager BIM staat klaar om u te helpen: fhouben@berkvens.nl of 0493-499 111. In onze BIMWijzer op bim.berkvens.nl vindt u de bibliotheek met Revit-objecten, een gratis kennisdocument, achtergrondinformatie en blogs.

INLOGGEN BIM DOWNLOADS