Mist u content? Hebt u een vraag of opmerking?

logo1 logo1 logo1
Home > Blog >
afbeelding

Een leerzaam BIM praktijkvoorbeeld: bouwproject Providentia in Sterksel

26-05-2015

Een interview met Cas Janssen (Huybregts Relou) en Sven van Deurzen (SATIJNplus)

“Bij bouwen met BIM in de toekomst zit je winst niet in de inkoop, maar in de goede onderlinge samenwerking.”
Bouwbedrijf Huybregts Relou heeft het initiatief genomen om bouwproject Providentia in Sterksel volledig in BIM uit te werken. Cas Janssen, BIM manager van Huybregts Relou en Sven van Deurzen, BIM modelleur bij architectenbureau SATIJNplus deelden hun ervaringen en inzichten, tijdens een interview op de bouwlocatie in Sterksel. Vanuit Berkvens is dit project begeleid door product manager Maurice Custers. Al eerder kwamen we tot de conclusie dat ‘BIM-men’ zeer intensief samenwerken is. Om een bouwproject in BIM te laten slagen, is een hoge mate van betrokkenheid van alle partijen een must.

Omgekeerd integreren
In Sterksel wordt een compleet nieuwe woongemeenschap gebouwd voor de cliënten van Stichting Kempenhaeghe. Het toverwoord is daarbij 'omgekeerd integreren': het gewone leven naar mensen met een beperking 'brengen', om te bewerkstelligen dat zij er onderdeel van zijn. Het nieuwbouwproject omvat de vervanging van alle 180 zorgappartementen op het terrein van Providentia en tevens eenzelfde aantal marktwoningen in diverse prijscategorieën. In fase 1 worden 4 van de 8 clusters gebouwd en in fase 2 de overige 4 clusters.

Een ambitieus initiatief om volledig te ‘BIM-men’ zo bleek, bij dit bouwproject in Sterksel, dat uit twee fasen bestaat. Vanaf het begin gaven alle betrokken partijen aan mee te willen doen, maar in fase 1 bleek dat theorie en praktijk soms nog te ver uit elkaar lagen om dit al volledig te kunnen realiseren. Maar deze investering in tijd, kennis en ervaring werpt in fase 2 zijn vruchten af, blijkt nu. Door de intensieve samenwerking van alle partijen ontstonden partnerschappen en werd de basis gelegd voor een efficiënte en prettige samenwerking. “Uiteindelijk weet je waarom je er zoveel energie insteekt”, zegt Cas, “want je maakt er samen iets mooiers van". Het is ook leuk om al in het begin samen slimme dingen te bedenken. Die voorkomen dat je uitdagingen die tijdens de bouw ontstaan, met veel kunst- en vliegwerk en dus faalkosten, op moet lossen.

kloostervelden-providentia-sterksel

Cultuuromslag
Sven vertelt dat zij als architect vanaf het begin 3D zijn gaan modelleren. "Dat is meer dan alleen tekenen; het is vooral ook veel communiceren, aftasten, ontwikkelen en bijsturen. Het modelleren is slechts een tool: er moet veel overleg plaatsvinden om de praktijk aan te laten sluiten bij de theorie". Dat is wezenlijk anders dan bij traditioneel bouwen. Wel is dit een enorm leerzaam traject, dat veel energie vraagt van alle partijen. Het is een cultuurverandering, want de werkwijze verschilt veel van het traditionele bouwproces. Het is niet meer zo dat de architect ‘plat’ tekent, de aannemer uitvoert en de leveranciers aanleveren: al vanaf het beginstadium wordt van alle partijen inzet, input en overleg verwacht. Dit kost dus meer tijd in de voorbereidingsfase, maar die haal je in de uitvoeringsfase weer in. En meer, misschien niet meteen, maar op termijn als er meer ervaring is wel.

Wat doet BIM voor de kosten van een bouwproject?
Door de goede samenwerking en de 3D modellen incl. clash controles worden faalkosten veel meer dan vroeger geëlimineerd voor ze ontstaan. Ook doordat je vanuit 1 document werkt, is de kans op fouten een stuk kleiner. Om een voorbeeld te geven: bij deuren, die pas helemaal op het einde van de afbouw gemonteerd worden, is vaak behoorlijk wat winst te behalen. Als een sparing in de praktijk net anders is dan origineel bedacht door de architectfaa, (bijvoorbeeld omdat het merk verandert) ben je gedwongen aanpassingen te doen die het eindresultaat vaak niet ten goede komen. Maar ook is het handig om te weten hoe en waar de leidingen precies lopen rondom de deuren, zeker als er gewerkt wordt met kabeldoorvoeren of tilliftsystemen. De kans op fouten wordt aanzienlijk verkleind en daarmee de faalkosten en het risico op onnodig oponthoud in de uitvoering dus ook.

Al doende leert men
Providentia in BIM is een goede les volgens Sven. “Het drukt je met de neus op de feiten dat je afhankelijk bent van andere partijen, je moet mee. Je kunt niet denken dat je nog tijd genoeg hebt, omdat de eerste schop nog niet in de grond zit.” Cas vult aan: “besef dat als je bovenin iets verandert, dit gevolgen kan hebben voor het fundament. Door te BIM-men kijk je anders naar het bouwproject. Je gaat het gebouw snappen.”

 

Graag helpen wij u, om samen te komen tot een beter (BIM) eindresultaat. Wij delen onze kennis en ervaring graag. Heeft u vragen, dan kunt u Frank Houben, programmamanager BIM bij Berkvens mailen fhouben@berkvens.nl of bellen 0493-499 111. In onze BIMWijzer op bim.berkvens.nl vindt u de bibliotheek met Revit-objecten, een gratis kennisdocument, achtergrondinformatie en blogs.

INLOGGEN BIM DOWNLOADS