Mist u content? Hebt u een vraag of opmerking?

logo1 logo1 logo1
Home > Gebruikersinstructies >

Waarom zijn de kenmerklabels opgenomen in de kenmerkwaardes?

De Berkvens objecten zijn opgebouwd met kenmerkwaardes als ‘detail item’. Dit zijn keuzelijsten om de gebruiker te tonen welke opties mogelijk zijn.

In Revit worden echter alle ‘detail items’ getoond, dus ook de kenmerkwaardes die betrekking hebben op andere kenmerken. Daarom heeft Berkvens ervoor gekozen om voor elke kenmerkwaarde een kenmerklabel op te nemen. Zorg er dus voor dat een kenmerkwaarde geselecteerd wordt waarvan het label overeenkomt met het kenmerk zelf.

Ter verduidelijking een voorbeeld:

Bij kenmerk 50_90 Modeltype garnituur kan een waarde worden geselecteerd door op de pijl naast kenmerkwaarde te klikken. Kies vervolgens uit de lijst een kenmerkwaarde met kenmerklabel ‘Modeltype garnituur’ (geel gemarkeerd).

Afbeelding

 

Hoe pas ik de kenmerken van één of meerdere objecten aan?

De Berkvens objecten zijn opgebouwd met 2 soorten kenmerken, namelijk

  • Type kenmerken
  • Instance kenmerken (Met Instances worden de individuele objecten bedoeld)

In samenspraak met gebruikers heeft Berkvens ervoor gekozen om bepaalde kenmerken (met name afmetingen) op objecttype niveau te kunnen inregelen. De overige kenmerken kunnen op instance niveau (oftewel individuele objecten) worden toegepast.

Het aanpassen van Type kenmerken gaat als volgt:

1. Selecteer één of meerdere deuren van het type dat u wilt aanpassen.

2. Klik bij properties op Edit Type.

Plaatje1

 

3. Het Properties scherm toont de Type kenmerken. Deze kunnen hier aangepast worden. Let op: Het aanpassen van Type kenmerken heeft tot gevolg dat alle deuren van betreffend type worden aangepast!

Plaatje2

 

Merk op: Het selecteren van alle deuren van een bepaald type kan in de family browser, maar kan ook door 1 deur te selecteren, dan rechtermuisknop en te kiezen voor “Select All Instances”.

Plaatje3

 

Het aanpassen van Instance kenmerken gaat als volgt:

1. Selecteer de deur die u wilt aanpassen.

2. Bij properties worden de kenmerken en kenmerkwaardes zichtbaar.

Plaatje4

 

3. Door op de kenmerkwaarde te klikken wordt een keuzelijst open geklapt met mogelijke kenmerkwaardes. Zorg ervoor dat een kenmerkwaarde gekozen wordt waarvan het kenmerklabel correspondeert met het kenmerk zelf.

Plaatje5

 

Het aanpassen van instance kenmerkwaardes kan eventueel ook in een Schedule.

1. Maak eerst een deur schedule aan. 

Plaatje6

 

2. Voeg in de schedule de benodigde kenmerken toe.

Plaatje7

 

3. Selecteer vervolgens in de Schedule de kenmerkwaardes. Ook hier geldt weer dat erop gelet moet worden dat het kenmerklabel van de gekozen waarde correspondeert met betreffend kenmerk zelf.

Plaatje8

 

Hoe ga ik om met kenmerk ‘Draairichting’?

Revit kent helaas momenteel nog wat onvolkomenheden met het automatisch doorgeven van de juiste draairichting via IFC. Daarom is het van groot belang dat de gebruiker voor elk object de juiste draairichting*) vastlegt in kenmerk ‘80_65 Draairichting actieve deur’. De waarde in dit kenmerk neemt Berkvens namelijk over in het verdere traject, o.a. bij het voeden van UBS (Uniforme Bestel Systeem).

Zorg er dus voor de waarde in kenmerk ‘80_65 Draairichting actieve deur’ te allen tijde correspondeert met de grafische weergave van de draairichting. 

Plaatje22

 

 Zie ook de volgende instructievideo.

-----

*) In kenmerk ‘80_65 Draairichting actieve deur’ is het middels een keuzelijst mogelijk om, conform NEN270, draairichting DIN1 t/m DIN4 te selecteren. 

Plaatje21

 

 

Hoe m.b.v. Revit Groups op slimme wijze objecten plaatsen en kenmerken aanpassen?

De Berkvens objecten zijn opgebouwd met twee soorten kenmerken, namelijk Type en Instance kenmerken. Daarom is het belangrijk om bij aanvang van het project goed na te gaan welke ‘Groups’ toegepast kunnen worden in het project.

Het werken met ‘Groups’ in Revit is handig indien dergelijke groepen hergebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bij een appartementencomplex waarbij een appartement met zijn deuren een aantal keren voorkomt.

In Revit kunnen groups worden aangemaakt.

Plaatje11

 

Tip: Vul de kenmerkwaardes van de Berkvens objecten eerst goed in en maak dan de group. Kopieer vervolgens de group naar zijn voorkomende locaties.

Het is mogelijk een group te wijzigen middels 'Edit Group'. Tevens is het mogelijk een groep op te heffen 'Ungroup'. Eventueel kunnen bij afwijkende deurkenmerken verschillende nieuwe groups aangemaakt worden. 

 

Hoe zorg ik ervoor dat de automatisch gegenereerde sparing doorloopt ter plaatse van de afwerkvloer?

Door in kenmerk ‘afwerkvloerdikte’ de dikte van de afwerkvloer in te geven (bijv. “50”) en in kenmerk ‘sill height’ dezelfde waarde, maar dan voorafgegaan door een minteken (bijv. “-50”). Uiteraard is deze functionaliteit alleen van toepassing in de wall based variant, omdat in die variant de sparing automatisch gegenereerd wordt aan de hand van de ingegeven productgeometrie. Dit in tegenstelling tot de vrij plaatsbare variant.

 

Hoe maak ik de IFC-export waarmee Berkvens vervolgens aan de slag kan?

Berkvens gebruikt de IFC data (= extract uit Revit) voor het voeden van UBS (Uniform Bestel Systeem). Daarvoor is het noodzakelijk een juiste IFC te ontvangen. Hieronder de instructies voor het aanmaken van een IFC. Belangrijk is dat op het moment van aanmaken van de IFC, het model compleet en correct is voor wat betreft geometrie , locaties en parameterwaardes van de Berkvens objecten.

1. Zorg ervoor dat laatste Revit Update Release is geïnstalleerd. Deze is te vinden onder het dropdown menu naast help, vervolgens About Autodesk Revit 2015.

Link naar Revit update: http://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads#?sort=score 

Plaatje31

 

2. Vervolgens is het nodig om de (gratis te downloaden) IFC exporter te gebruiken. Dit omdat bugfixes, nieuwe functies en instellingen beschikbaar zijn door gebruik te maken van deze opensource exporter.

De bestanden zijn te vinden via: http://sourceforge.net/projects/ifcexporter/files/

Let op! Voor Revit2014 dient zowel de User interface (UI) als ook de IFC exporter zelf te worden geïnstalleerd. In Revit2015 zitten deze in één installatiebestand.

Plaatje32

 

3. Na installatie kan op de gebruikelijke manier de IFC worden aangemaakt:

Plaatje33

 

Klik op 'modify setup' en maak een nieuwe IFC export setup aan met de naam 'Berkvens':

Plaatje101 

IFCexportsetup Aanmaken Berkvens18-9-2014 15-14-23 

Plaatje102

 

Vink vervolgens de gemarkeerde opties aan en kies OK.

Plaatje34' 

 

Berkvens stelt het op prijs om van het gehele model een IFC bestand te ontvangen, zodat ook de samenhang van de binnendeuren met andere objecten zoals wanden, ramen, vloeren etc. inzichtelijk is.

Berkvens ontvangt naast het IFC extract tevens graag het bronbestand (*.rvt) om – wanneer de situatie daarom vraagt – (gefilterde / opgesplitste) IFC bestanden te kunnen aanmaken.

De levering van *.IFC en *.rvt bestand kan via een projectportaal of door gebruik te maken van een verzendservice, bijvoorbeeld https://www.wetransfer.com/ 

 

Handige Revit add-ins

Naast het feit dat er in Revit al diverse mogelijkheden zijn tot selectie van objecten, is het ook mogelijk om gebruik te maken van diverse handige Revit ‘add-ins’.

Deze tools kunnen via de app-store van Revit worden gedownload: http://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Home/Index

Twee voorbeelden van add-ins voor snelle selectie/filtering van Berkvens deuren zijn:

1. Superfilter

Plaatje51

 

Plaatje52

 

2. RQuick Select

Met deze tool kunnen op eenvoudige wijze objecten worden geselecteerd op basis van hun kenmerkwaardes.

https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3arquickselect_windows32and64%3aen

Impressie: Selectie van alle Berkvens deuren die paneelsoort ‘blank floatglas 4 mm’ hebben.

Plaatje55

 

INLOGGEN BIM DOWNLOADS